Project Description

Vitensenter Nordland

Vitensenter Nordland i Mo i Rana er et av 12 regionale vitensentre i Norge.

Vitensentrene er populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi der de besøkende lærer ved å eksperimentere selv.

Hovedtema på Vitensenter Nordland er Nordlands naturressurser, teknologi og digitalisering. Interaktive utstillinger og pedagogiske undervisningsopplegg vil bli valgt ut fra disse temaene.

Gjennom Vitensenter Nordland vil barn, ungdom og allmenheten i Nordland ta del i en nasjonal satsing på innen matematikk, naturvitenskap og teknologi som skjer via vitensentrene i Norge. Vitensenteret blir et fantastisk lærings- og opplevelsestilbud som vil kunne bidra til økt kompetanse, rekruttering og verdiskaping.

Hos oss vil du finne mange installasjoner hvor vi viser hvordan fenomener fungerer i praksis. Utstillingene er interaktive, så du kan røre og gjøre, ikke bare se.

For mer informasjon, besøk deres hjemmeside.